Artikel 1: Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die gemaakt worden via PhiNicka.be (hierna ook verkoper genoemd). Deze site is eigendom van Bianca Schoonjans ondernemingsnummer 0684.640.450 met maatschappelijke zetel Poelstraat 16 3012 Wilsele gsm: 0478 535 711 mail info@phinicka.be.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden en verklaart deze te kennen en aanvaarden.

Artikel 2: Betalingen:
De prijzen zijn vermeld op de website en zijn geldig op moment van bestelling. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Wij verzenden enkel in België waarvoor wij ook verzendkosten aanrekenen. Deze kosten worden nog getoond voor het plaatsen van de bestelling.
De levering kan enkel gebeuren na voorafgaandelijke betaling via één van de betaalmogelijkheden aangegeven op onze site. Wanneer gekozen wordt voor overschrijving als betaalmiddel zal de bestelling pas uitgevoerd worden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Artikel 3: Producten en bestelling
Het aanbod is verkrijgbaar zoals vermeld op de site, volgens de prijs en voorwaarden vermeld bij het product. De afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw en volstaan om een duidelijk beeld te krijgen van ons product. Vergissingen of fouten in het aanbod verbinden de verkoper niet. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een duidelijk beeld te bieden aan de consument.
Bij uitputting van een artikel behoudt de verkoper zich het recht om de bestelling te weigeren en annuleren. Wanneer dit het geval is zal er altijd contact worden opgenomen met de koper.

Artikel 4: Levering en afhaling
Wij verkopen en leveren enkel in België. De levering gebeurt door BPost naar het door de klant opgegeven adres bij bestelling, ofwel naar een postpunt, postkantoor of een pakketautomaat.
Afhaling bij PhiNicka zelf is steeds mogelijk na afspraak.
We streven naar een zo kort mogelijke leveringstermijn, deze gaat pas in na ontvangst van de betaling (ook bij overschrijving). PhiNicka is niet aansprakelijk voor vertraging bij de vervoerder en streeft er naar om uw bestelling binnen de 3 werkdagen te verzenden. Voor de exacte leveringstermijn kan er steeds contact genomen worden op info@phinicka.be

Artikel 5: Herroepingsrecht
Volgens het geldend economisch recht heeft de koper tot 14 dagen na aankoop het recht de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan volgend document per post gestuurd worden (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf) of bericht via mail. Een bestelling kan enkel teruggestuurd worden indien deze ongeopend en in de originele verpakking is. Terugsturen kan naar: PhiNicka, Poelstraat 16 3012 Wilsele. De kosten voor terugzending blijven ten laste van de koper. PhiNicka betaalt dan het aankoopbedrag terug binnen de 30 dagen na de terugzending of herroeping.
De aanvaarding van de terugzending kan enkel bij onbeschadigde, ongeopende producten in de originele verpakking.

Artikel 6: Garantie
Wanneer het geleverde product een probleem heeft of gebrek moet dit door de koper binnen de 7 dagen gemeld worden via aangetekend schrijven of per mail naar info@phinicka.be. Phinicka is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik, overmacht, foute behandeling of ongeluk met een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek zal kosteloos vervangen worden.

Artikel 7: Handtekening en bevestiging
De koper is eindverantwoordelijke van zijn bestelling en staat in voor de correcte informatie ervan. Hij doorloopt alle online stappen om een bestelling te plaatsen en door het afwerken hiervan verklaart de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden van deze site.

Artikel 8: Privacybeleid
De verkoper hanteert een strikt privacybeleid welke ook kan teruggevonden worden op deze site. Ook via deze link https://phinicka.be/privacybeleid/ kan de koper deze consulteren. Alle gegevens worden in overeenstemming hiermee verwerkt. De koper heeft, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten alle tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij dit wil. Het volstaat hiervoor om te mailen naar privacy@phinicka.be.
De site www.phiNicka.be bevat koppelingen naar andere websites en advertenties. Voor hun privacybeleid zijn wij niet verantwoordelijk en hebben wij geen invloed op.

Artikel 9: Website
De website is een middel om de koper in te lichten en te informeren over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht op ieder ogenblik om de site geheel of gedeeltelijk op te schorten, stop te zettten, te onderhouden, updaten en dit zonder enige reden of voorafgaandelijke waarschuwing.

Artikel 10: Alcoholbeleid
Drink met mate. Er zal geen alcohol verkocht worden aan personen onder de 18 jaar. Door het plaatsen van uw bestelling verklaart u dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. Wanneer er gekozen werd voor afhaling bij PhiNicka zelf zal er geen alcohol meegegeven worden aan minderjarigen. Indien nodig zal er een identiteitsbewijs gevraagd worden om de leeftijd te controleren.

Artikel 11: Bevoegde rechtbank
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van betwisting zijn enkel de rechbanken van Leuven bevoegd.